Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Zmiana drużynowej w 4 DH

ZMIANA NA FUNKCJI DRUŻYNOWEJ 4 DH "Z NIENACKA" im. Szarych Szeregów 

 

W piątek 25.03.2022r. pwd. Kinga Lasko założyła granatowy sznur!

Druhno Drużynowa - gratulujemy! Życzymy satysfakcji i realizacji wszelkich zamierzeń. Dotychczasowa działalność Druhny pokazuje, że Drużyna zyskała kolejną dobrą drużynową. 

Druhnie Wiktorii Bogacz - byłej drużynowej, dziękujemy za prowadzenie drużyny w trudnym czasie pandemii i życzymy realizowania się na innych polach służby harcerskiej.

Dla drużynowych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1,5% DLA ZHP