Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Turniej Strzelecki w Dukli

W ostatnią sobotę października na strzelnicy w Dukli odbył się III Harcerski Turniej Strzelecki im. por. Wł. Barana „Bekas”.

Był rozgrywany kategoriach: Harcerze Starsi, Wędrownicy oraz open. Rywalizacja przyniosła nam nie tylko nowe wyzwania, ale wiele radości i satysfakcji. Poniżej prezentujemy wyniki zawodów: 

Kat. HS:

    1. Adam Półchłopek z 20 DH (69 pkt.)
    2. Piotr Kandefer z 11 DH (53 pkt.)
    3. Laura Chodak z 20 DH (43 pkt.)

 

Kat. W:

    1. Paweł Rajchel z 11 DH (80 pkt.)
    2. Radosław Klecha z 20 DH (76 pkt.)
    3. Aleksandra Zych z 20 DH (76 pkt.)

 

Kat. Open 

    1. Mieszko Chmurski z 6 DH (63 pkt.)
    2. Martyna Zych z 6 DH (60 pkt.)
    3. Jadwiga Mysza z 6 DH (47 pkt.)

 

Turniej odbył się dzięki wsparciu finansowemu z Gminy Dukla, Nadleśnictwu Dukla oraz Chorągwi Podkarpackiej. Do jego sukcesu przyczyniło się wielu dobrych ludzi, którzy wsparli organizację turnieju: Pan Krzysztof Walczyszyn z PPU Piekarnia-Cukiernia „Przełącz”, Pan Andrzej Czaja z Teodorówki,  KGW z Nadola. Bezpieczeństwa podczas rozgrywek dopilnowali instruktorzy z Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego, które nas gościło oraz strażacy z OSP Dukli i Równego. Równolegle do turnieju, po okiem Patryka Zimy były prowadzone warsztaty z pierwszej pomocy, przy użyciu defibrylatora AED, a Pani Agata Łacheta z KGW Zboiska prowadziła warsztaty z biżuterii koralikowej.

Na potrzeby turnieju został powołany zespół do przeprowadzenia zawodów, który doskonale ze sobą współpracował. Szczególnie podziękowania należą się trop. Aleksandrze Gęborys, sam. Julii Głowie, sam. Julii Korzeniowskiej,  sam. Paulinie Zając oraz mł. Bartłomiejowi Zając. 

Z harcerskim pozdrowieniem,

phm. Justyna Zimny 
drużynowa 6 DH Iskra z Dukli

Dla drużynowych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1,5% DLA ZHP