Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

„Ciche głazy, których nikt nie budzi..."

Instruktorzy z Kręgu Seniora, jak co roku , pamiętali o 27 instruktorach z naszego Hufca, którzy odeszli na wieczną wartę i spoczywają na cmentarzach w Krośnie, Polance i Korczynie .

Zapalone na ich grobach znicze  i pozostawione kartki  symbolizują naszą pamięć o nich.

     „Ciche głazy, których nikt nie budzi

     Mówią do nich jak do kochanych ludzi

     Na grobach znicze rozgorzały

     W to światło wtapiam swoją pamięć.”

 

                                        hm. Teresa Wołowiec

 

Dla drużynowych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1,5% DLA ZHP