Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Zjazd Zwykły Hufca

W sobotę 4 listopada 2023 odbył się Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Krosno.

Na początku odbyło się podsumowanie kadencji ustępujących władz Hufca, następnie po przedstawionym przez Druha Komendanta sprawozdaniu Zjazd udzielił absolutorium wszystkim członkom Komendy Hufca. Kolejnym etapem był wybór nowych władz. Delegaci ponownie wybrali hm. Piotra Lubasia na funkcję Komendanta Hufca! W skład Komendy weszli również:

- hm. Elżbieta Wawrzkiewicz - z-ca komendanta d.s. współpracy z samorządem i organizacjami pozarządowymi

- phm. Agnieszka Zalichta - z-ca ds. programu i pracy z kadrą

- phm. Michał Józefczyk - z-ca ds organizacyjnych oraz Skarbnik Hufca

- phm. Weronika Zawisza

- phm. Jolanta Muzyka

- pwd. Stanisław Stojak

Wybrano również nową Komisje Rewizyjną w składzie:

- phm. Daniel Boczar - przewodniczący

- phm. Klaudia Józefczyk

- pwd. Stanisław Penar

Wśród najważniejszych spraw zjazdowych znalazła się Strategia Hufca, którą Zjazd uchwalił na lata 2023-2027. W Zjeździe uczestniczył zastępca Komendantki Chorągwi Podkarpackiej ZHP druh hm. Mariusz Bezdzietny, a także zjazd uświetnili swoja obecnością zaproszeni goście: pan Zbigniew Kubit - przewodniczacy Rady Miasta, pan Bronisław Baran - z-ca Prezydenta Miasta Krosna oraz Radni: pani Anna Dubiel, pan Krzysztof Babinetz - wiceprzewodniczący RM oraz pan Piotr Grudysz. Dziękujemy wszystkim delegatom za tak liczną obecność i gratulujemy wyboru nowym władzom hufca!

Poniżej krótka fotorelacja:

Dla drużynowych

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1,5% DLA ZHP