Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny FLOREK

W XIX edycji konkursu wzięły udział trzy gromady zuchowe ze Związku Drużyn ZHP Ziemi Jedlickiej. Były to: 1GZ „Muminki” z Jedlicza, 10 GZ „Słoneczna Gromada” z Długiego oraz 11 GZ „Laskowe Orzeszki” z Jedlicza.

Przez cały rok szkolny zuchy z tych gromad realizowały ciekawe zadania ekologiczne określone w regulaminie konkursu oraz wysyłały pomysłowe meldunki z ich realizacji. Następnie otrzymały zaproszenie na zlot harcerzy - ekologów, który odbył się w dniach 16 - 18 maja 2008 r. w harcerskim ośrodku „Berdo” w Myczkowcach.

W zlocie wzięła udział 11 GZ „Laskowe Orzeszki” z Jedlicza. W trakcie pobytu zuchy uczestniczyły w całodniowej wycieczce zorganizowanej dla uczestników. Jak przystało na zuchy, dzielnie przeszły ścieżkę przyrodniczo - dydaktyczną na górze Sobień oraz zwiedziły Lesko.

18 maja na uroczystym apelu odbyło się podsumowanie konkursu. Wręczono nagrody, dyplomy oraz odznaki. W kategorii gromad zuchowych I miejsce otrzymała 11 GZ z Jedlicza, IV miejsce sztab akcji przyznał 10 GZ z Długiego oraz 1 GZ z Jedlicza, co jest niewątpliwie dużym sukcesem dla naszych gromad. Za wieloletnią pracę propagującą treści ekologiczne wśród dzieci i młodzieży Sztab Akcji Florek przyznaje co roku dla drużynowych i nauczycieli odznaki Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej Florek. Odznakę brązową otrzymała drużynowa 1 GZ Jadwiga Karamus, odznakę srebrną drużynowa 10 GZ Krystyna Grzegorska, odznakę złotą drużynowa 11 GZ Jolanta Muzyka.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla Prezesa Raf –Ekologii Sp. z o.o. za pokrycie kosztów przewiezienia zuchów do Myczkowiec.


phm. Jolanta Muzyka

WARTO ZAJRZEĆ

AKCJA 1% DLA ZHP