Komenda Hufca ZHP Krosno im. Jana i Stanisława Magurów

REGULAMIN XVIII HGTS "WOLA MICHOWA 2018"

1. W imprezie mogą brać udział patrole liczące od 7 do 16 osób.

2. Każda drużyna może wystawić jeden lub dwa patrole.

3. Każdy patrol powinien posiadać:
· przybory do pisania
· apteczkę polową
· busolę (w razie braku należy zgłosić organizatorom)
· latarki
· rower

4. HGTS składa się z sześciu konkurencji: crossu rowerowego, biegu sprawnościowego, 2 biegów patrolowych, marszu na azymut oraz gry terenowej

5. Opis konkurencji:
- cross rowerowy: trzy osoby startują w sztafecie rowerowej na trasie przełajowej, liczy się suma czasów
- bieg patrolowy I: sprawdzian wiedzy z pionierki, łączności, samarytanki, terenoznawstwa
- bieg patrolowy II: sprawdzian wiedzy z historii harcerstwa, regulaminów, symboliki, musztry
- bieg sprawnościowy: max. 4 osoby biegną na czas, po drodze m.in. czołganie, tunel w masce gazowej, most linowy, rzut lotką do celu, zjazd na linie, strzał z wiatrówki
- marsz na azymut: patrol w jak najkrótszym czasie ma zadanie dotrzeć do celu za pomocą podanych azymutów
- gra terenowa - fabularna

6. Zwycięzcą gry jest patrol, który w kolejnych konkurencjach zdobył największą liczbę punktów

7. W konkurencjach nie mogą brać udziału osoby posiadające stopień instruktorski ZHP oraz osoby pełniące funkcje drużynowych, instruktorzy tworzą kadrę HGTS’u.

 

Zgłoszenia patroli w Komendzie Hufca Krosno do
18 maja 2018 r.
(termin nieprzekraczalny)!


 

DO POBRANIA
KARTA ZGŁOSZEŃ + ZGODA RODZICÓW